Dana van Schaagen uit Bad Nieuweschans geslaagd voor Van der Wal damdiploma

De 11 jarige Dana van Schaagen uit Bad Nieuweschans is er 18 april in geslaagd haar eerste damdiploma te bemachtigen. Deze cursus behandeld in principe de grondbeginselen van de damsport zoals de standaardspelregels, van hoe moet een dambord liggen (donker vakje onderaan de linkerkant), aanraken is zetten, wit begint, slaan is verplicht, (ook achteruit), meerslag gaat voor, bij het slaan mag een keuze gemaakt worden tussen het slaan met een schijf of dam. Diegene die geen zet meer kan produceren heeft verloren. Daarnaast worden enkele lichte combinaties onder de loep genomen. Nadat Dana met goed gevolg het proefexamen had afgelegd, kon ze met vertrouwen het examen maken in het gebouw van SV Bovenburen in Winschoten. Met een uitstekende score mocht Dana tenslotte het bijbehorende diploma uit handen van voorzitter Harrie Molthoop als voorzitter van Damclub Winschoten in ontvangst nemen. Momenteel heeft Dana van Schaagen een begin gemaakt met de vervolgcursus “Wiersma wit”. Deze cursus gaat wat dieper in op de theorie, zoals eenvoudige combinaties bijvoorbeeld “de Haarlemmer” of “Groenzet”. Tevens komt de coupe Turc langs. Dit is een mooie spelregel. We gaan eerst de combinatie uitvoeren om vervolgens de geslagen schijven te verwijderen. Je mag namelijk slechts één keer over een schijf, doch wel twee keer over een speelveld.