Ruim 200 jaar dammen in Oost Groningen

De damsport floreert al ruim 200 jaar in Oost Groningen en zal met gerichte activiteiten tot in lengten van jaren een populaire denksport blijven.

1808 Appingedam – Winschoten
Volgens de geschiedenisboeken werd in het jaar 1808 reeds een teamwedstrijd gespeeld tussen Appingedam en Winschoten, met als inzet een zilveren dambord. De “Damsters” wonnen dit onderlinge treffen. Voor niet ingewijden: inwoners in Appingedam worden “Damsters” genoemd. Daarna volgden een serie individuele wedstrijden, die toendertijd in zwang waren en in de media werden gepromoot en aangekondigd. In chronologische volgorde: Winschoten, Finsterwolde, Oostwolder-polder, Nieuwolda, Bellingwolde, Scheemda en Drieborg.

Winschoten 1820
In 1820 werd in een Winschoter horecagelegenheid een wedstrijd georganiseerd met 30 deelnemers. Winnaar werd de koopman Izaak van Praag uit Appingedam die een zilveren dambord met ingelegd ivoor in ontvangst mocht nemen.

Finsterwolde 1844
175 jaar geleden, op 19 februari 1844 had kastelein J.R. van der Veer uit Finsterwolde 22 dammers in zijn horecagelegenheid. De 1e prijs een dambord met briljantstukken kwam in handen van landbouwer R.J. Roelofs, de 2e prijs een “gewoon” dambord ging naar E. Begeman.

Oostwolder-polder 1853
Op 27 januari 1853 werd ten huize van J.H. Dijkhuis in de Oostwolder-polder door 18 deelnemers gedamd om 2 damborden. De 1e prijs was voor W.G. Dijkhuis uit Lesterhuis, gemeente Termunten. 2e werd landbouwer H.D. Hovinga uit Oostwolderpolder, gemeente Midwolda.

Nieuwolda 1865
In 1865 vond ten huize van H.R. Mulder in Nieuwolda een damwedstrijd plaats tussen 16 deelnemers. Het toernooi begon maandag 16 januari en werd voortgezet op vrijdag 20 januari 1865. De 1e prijs een “prachtige petroleumlamp” ging naar J. Huisman uit Woldendorp. De 2e prijs een ingelegd dambord ging naar B. Rijks uit Nieuwolda.

Bellingwolde 1887
Op 13 april 1887 vond in Bellingwolde een toernooi plaats tussen de 11 leden van “Damvereniging Bellingwolde”. 1e werd J. Höfte en 2e G. Pais. Een jaar later op 19 april 1888 werd deze ledenwedstrijd gehouden in Lethe (nabij Bellingwolde) 1e werd J.G. Tebbenhof uit Bellingwolde en 2e H. Tebbenhof uit Wedde, 3e werd J. Schoenmaker uit Bellingwolde en 4e plaatsgenoot B. Holtkam. Volgens de media was dit een drie maandelijks toernooi. 9 juli 1888 waren de prijswinnaars als volgt: 1e J.G. Tebbenhof, 2e E. de Boer, 3e B. Beerman en 4e J.G. Tebbenhof uit Wedde. De media uit dit tijd meld dat de volgende wedstrijd stond gepland op 2 oktober 1888 in zaal Doedens.

Scheemda 1889
Februari 1889 namen in Scheemda 12 dammers deel aan een wedstrijd die werd gewonnen door K. Looienga uit Eexta, 2e S. Emmens uit Nieuwolda en J. Meijer uit Scheemda.

Drieborg 1894
Tenslotte werd 125 jaar geleden in Drieborg nog een damtoernooi gehouden. 1e werd J. Havinga uit Nieuw-Beerta, 2e A. Melinga uit Drieborg en 3e K. Possel uit Kroonpolder.

Nieuwolda 1918
In de 19e eeuw komt in clubverband alleen Damclub Bellingwolde naar voren in Oost Groningen. De daaropvolgende damclub Nieuwolda zag pas in 1918 het levenslicht. Vanaf de jaren 20 in de vorige eeuw tot de laatste oorlogsjaren kwam het totaal aantal damverenigingen in Oost Groningen op 49. Echter mede na opkomst van de televisie en de intrede van de computer is dit aantal de laatste decennia in Oost Groningen teruggelopen naar zegge en schrijven 5 clubs, te weten: DC Veendam, DC Meeden, DC Rhederweg, DC Pekela en DC Winschoten. Samen met De Vriendenkring (DVK) uit Groningen vormen ze de Oost Groninger Dambond (OGD). Daarnaast is Damclub Winschoten nog aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB).