Dana van Schaagen en Janick Lanting naar NK schooldam-topscorers-toernooi in Apeldoorn

Zaterdag 7 september staat het Nederlands Kampioenschap dammen voor de individuele schooldam topscorers, voor basisschoolleerlingen op de planning. Fred van Amersfoort van Damclub Apeldoorn fungeert ook nu weer als gastheer in hun clubgebouw het Denksportcentrum Noord. In eerste instantie stond dit NK, namelijk zaterdag 29 juni op de damkalender, echter de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) achtte het destijds, qua temperatuur, niet verantwoord. De 28 finalisten, in de pupillencategorie, uit groep 7/8, hebben zich geplaatst via de zes halve finales NK schooldammen op 13 april en de finale op 25 mei. Hiervoor waren respectievelijk 11 en 10 punten voldoende zich te kwalificeren voor deze Landelijke titelstrijd. Dana van Schaagen (12 jaar) en Janick Lanting (12 jaar), beide van OBS Houwingaham uit Bad Nieuweschans, schaarden zich bij de finalisten via de halve finale in het Friese Rinsumageest met respectievelijk 11 en 12 punten.

28 NK finalisten
De finalisten werken 7 ronden “Zwitsers systeem” af onder een speeltempo van “Fischer 10 min. + 10 sec.”. D.w.z. elke speler begint met 10 basisminuten aangevuld met voor elke zet 10 bonusseconden. Bij het “Zwitsers systeem” geschiedt de eerste ronde door loting. Vanaf de 2e ronde neemt de toernooimanager dit over en koppelt dan spelers met een gelijk aantal punten aan elkaar. Gerrit Visscher uit het Overijsselse Heeten is de Landelijke coördinator van de KNDB voor de discipline schooldammen in het basisonderwijs.
Dana van Schaagen en Janick Lanting zijn overigens beide lid van Damclub Winschoten.