Dammen als sociaal bindmiddel!

Fitter Brein, een project van Healthy Ageing Network, wil zich inzetten om meer fitte breinen te krijgen in Noord-Nederland. Dammen is een middel om mentaal fit en scherp te zijn én het is een prachtig spel om meerdere generaties met elkaar in contact te brengen. Het dammen is laagdrempelig en iedereen kan het leren. Daarnaast verbindt het jong en oud en zorgt voor een gezellige sfeer.

Meer fitte breinen in Oldambt

Op vrijdagmiddag 9 juli komt Fitter Brein naar de Bibliotheek van Winschoten. Dan wordt het startschot gegeven om na de zomer verschillende projecten uit te rollen met regionale en lokale partners. We informeren de genodigden in een afwisselend en speels programma over de achtergronden van het project. En natuurlijk wordt er gedamd!

 

Erik Scherder draagt een damsteentje bij

De middag wordt gepresenteerd door dampedagoog en publicist drs. Bert Dollekamp. Na een inloop en welkom starten we om 13.15 uur met een spectaculaire ‘generatiematch’ tussen twee bijzondere teams uit de regio. Daarvoor heeft de burgemeester van Oldambt, Cora-Yfke Sikkema, eveneens  haar deelname toegezegd. Aansluitend draagt professor Erik Scherder, ambassadeur van Fitter Brein, zijn damsteentje bij met een heldere videoboodschap. Het team van Fitter Brein licht het project in Oldambt nader toe. De verkregen indrukken gebruiken we in een interactief mini-college over de meerwaarde van het damspel als sociaal bindmiddel. Rond 14.30 uur overhandigt voorzitter Evert van Leeuwen mede namens DC Winschoten de Fitter Brein Dampakketten aan de deelnemende partners. Ida Buijs van Biblionet Groningen geeft die middag ook een prachtige activiteit ‘Books & Do’.

Damheldin Demi Peters geeft een damsimultaan

Na het informatieve programma wordt de kick-off afgesloten met een uitdagende hersentraining. Het brein wordt in beweging gezet in een aanschuifsimultaan door niemand minder dan damheldin Demi Peters (15) van Damclub Winschoten. De VWO-leerlinge van het Dollard College is één van de succesvolste jeugdspelers van Damclub Winschoten. Zo heeft ze op het Europees- en Wereldkampioenschap gespeeld.

Heeft u of uw organisatie interesse om de kick-off bij te wonen? Mail dan naar info@fitterbrein.nl

Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie: www.fitterbrein.nl  De kick-off Fitter Brein damevent wordt mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Oldambt, Biblionet Groningen. Bibliotheek Winschoten, HANNN.eu, Provincie Groningen en Damclub Winschoten.