Nieuwe jeugdleden welkom bij Damclub Winschoten op woensdagmiddag

Elke woensdagmiddag, behoudens de vakanties,  kunnen basisschoolleerlingen leren dammen in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan in Winschoten. Van 14.00 uur tot 15.00 uur kunnen de liefhebbers 4 weken lang bepalen of ze het dammen leuk vinden en zich verder willen verdiepen in de damsport. De daarbij behorende theorie wordt overigens gegeven door een ervaren jeugddamleider. Allereerst wordt uiteraard begonnen met het doornemen van de spelregels in combinatie met oefenpartijtjes. Spelenderwijs wordt vervolgens de theorie behandeld die bij het damspel hoort. De interne opleiding voor een damdiploma behoort eveneens tot de mogelijkheden. T.z.t. kunnen de liefhebbers nog deelnemen aan de vele jeugdtoernooien in het Noorden, die op de website van de damclub (www.damclub-winschoten.nl) zijn te vinden. Bij dit soort wedstrijden kan namelijk de theorie in praktijk worden gebracht.