Nieuws Damclub Winschoten

Jacob Pronk uit Winschoten en Janick Lanting uit Bad Nieuweschans hebben zaterdag 4 juni beide hun halve finale om de NK titel dammen beëindigd, respectievelijk bij de senioren en de aspiranten. Het Koelhuis in het Gelderse Huissen fungeerde, voor beide disciplines, ook nu als decor. In de laatste ronde van groep C kreeg Jacob tegen Martin van Dijk uit IJmuiden goed spel op het dambord, maar ging in de overgang middenspel/eindspel over tot een onnauwkeurige voortzetting, die het latere verlies inluidde. Normaliter lag een puntendeling, na een uitvoerige analyse, in het verschiet. Met dit resultaat sloot Jacob deze halve finale af met een 7e plaats in groep C.

Groningse titel in de achterzak

Jacob Pronk plaatste zich met de prestigieuze Groningse damtitel op zak voor de halve finale om het NK dammen voor senioren. Zowaar een uitstekende prestatie. Met de 7 partijen toonde Jacob over een goede partijopzet te beschikken en schuwde de strijd zeker niet, wat uiteindelijk resulteerde in 2 winstpartijen tegen Douwe Edelenbos en Dirk Joosten. Daarnaast scoorde Jacob een goede puntendeling tegen GMI Jos Stokkel. Daar tegenover stonden dan 4 verliespartijen, echter deze deelname leverde Jacob een schat aan ervaring op, die in toekomstige partijen en toernooien gebruikt kan worden.

Eindstand Halve Finale NK dammen algemeen 
1. Jan van Dijk (MI) 7 – 12
2. Anton van Berkel (MF) 7 – 8
3. Jos Stokkel (GMI) 7 – 8
4. Dirk Joosten 7 – 6
5. Martin van Dijk 7 – 6
6. Coen Bommel 7 – 6
7. Jacob Pronk 7 – 5
8. Douwe Edelenbos 7 – 5

1 punt verschil

Jan van Dijk uit Wolvega en Anton van Berkel plaatsten zich voor de finale NK dammen. Hier voor moest Anton van Berkel nog wel een barrage partij, met versneld speeltempo, afwerken tegen Jos Stokkel. Dit duel won Anton en kan zich opmaken voor de finale eind dit jaar. Verrassend genoeg lag de onderlinge krachtsverhouding tussen de nummer 4 t/m 8 in groep C met 1 punt verschil dicht bij elkaar.

Aspirant Janick Lanting

De Provincie Groningen werd zaterdag 4 juni, bij deze halve finale voor aspiranten,  vertegenwoordigd door de 15-jarige Janick Lanting uit Bad Nieuweschans. Janick voegde nog 4 wedstrijdpunten toe aan zijn eerder behaalde 2 punten, wat zijn totaal in deze halve finale bracht op 6 punten uit 8 partijen. Met dit resultaat is Janick geëindigd op een gedeelde 19e plaats in de halve finale. Ook hier gold dat Janick zijn partijen kansrijk opzette, maar dat het nog enigszins schort aan de afwerking. Hieraan wordt de komende tijd meer aandacht besteed, wat uiteindelijk een positieve invloed heeft op de resultaten.

Eindstand Halve Finale NK aspiranten
1. Sytze Spijker 8 – 12
2. Roland Kreeft 8 – 12
3. Yulia Bintsarovska 8 – 11
4. Melvin Koullen 8 – 10
5. Alex Poliakov 8 – 10
6. Majory Feyt 8 – 10
7. Daniël Boxum 8 – 10
8. Nick Bolks 8 – 10
9. Fleur Kruysmulder 8 – 9
10. Alexei Ovsyanko 8 – 9
11. Bart van Soest 8 – 8
12. Luca Smit 8 – 8
13. Anthony Maidman 8 – 8
14. Yuri Derks 8 – 8
15. Siebe Kortleven 8 – 8
16. Stan van der Meer 8 – 8
17. Bart Jan Kortleven 8 – 7
18. Marlijn Moene 8 – 7
19. Justin Koopman 8 – 6
20. Parker Richardson 8 – 6
21. Janick Lanting 8 – 6
22. Porter Richardson 8 – 5
23. Mohammed Benhari 8 – 4

De nummers 1 t/m  9 plaatsen zich voor de finale van 4 t/m 9 juli in Huissen, aangevuld met de kampioen van vorig jaar Matheo Boxum. Matheo is namelijk, qua leeftijd, nog speelgerechtigd bij de aspiranten.

NK Sneldammen

Met de individueel Groningse damtitel in de aspirantenklasse op zak, neemt Janick Lanting zaterdag 11 juni deel aan het NK sneldammen, dat dit jaar plaats vindt in Apeldoorn. Deze titelstrijd geldt voor zowel de jeugd als de senioren. De senioren zijn dan onderverdeeld in 3 klassen, namelijk groep A boven de 1100 KNDB ratingpunten, groep B tussen 900 en 1100 ratingpunten en groep C tot 900 ratingpunten. Bij de jeugd zijn dat welpen, pupillen, aspiranten en junioren, met daarnaast nog een aparte damesgroep. De acht groepen bestaan dan uit elk 24 deelnemers. Zoals gebruikelijk wordt hier ook het “Zwitsers systeem” gehanteerd onder een speeltempo van “Fischer 5 minuten + 5 seconden”.

Start seizoen 2022 – 2023

Het nieuwe damseizoen 2022 – 2023 van Damclub Winschoten begint de eerste woensdag in september met de onderlinge competitie. ’s middags kunnen de basisschoolleerlingen dan opgaan voor hun damdiploma en vanaf 19:00 uur beginnen de senioren en middelbare schoolleerlingen met de onderlinge competitie. De zogenaamde beginnende dammers werken dan in een aparte groep hun wedstrijden af. Bij de “nieuwkomers” wordt dan tevens aandacht besteed aan de theorie, met als doel meer plezier te creëren in deze denksport.