Twee damdiploma’s uitgereikt in bibliotheek Winschoten

Woensdag 21 juni fungeerde de bibliotheek Winschoten wederom als decor bij de uitreiking van twee damdiploma’s namelijk Haykaram slaagde voor Sijbrands wit en Albert voor zijn eerste damdiploma niveau 1. Albert had de laatste weken zijn cursus voor niveau 1 afgerond en kon dus op voor het daarbij behorende proefexamen. Overigens deze cursus behandelt in eerste instantie de spelregels van het dammen, bijvoorbeeld hoe moet het dambord liggen, donker vakje linksonder, wit begint, damslag of slaan met een schijf is gelijkwaardig, m.a.w. de keuze is aan de speler die aan zet is. Meerslag gaat wel voor, slaan is verplicht, ook achteruit. Na het uitvoeren van de combinatie mogen pas de schijven van het bord worden verwijderd. Een mooi voorbeeld hiervan is de “Coupe Turc”. Degene die geen zet meer kan doen heeft verloren en kan niemand winnen dan is het remise. Het proefexamen was voldoende, waarna werd gestart met het echte examen. Ook dit ging Albert goed af en mocht het diploma uit handen van Geert Lubberink in ontvangst nemen. Ondertussen heeft Albert de cursus voor niveau 2 aangeschaft.

Haykaram

Haykaram had ondertussen de cursus niveau 3 doorgenomen en wist het proefexamen met goed gevolg af te sluiten. Daarna volgde het echte examen, dat eveneens ruim voldoende was, voor het diploma dat Haykaram mocht ontvangen uit handen van Han Tuenter.

De cursus niveau 3 (wit) behandelt een scala aan theorievraagstukken en veel standaardcombinaties, zoals Zetje van Weiss, Coupe Philippe, Coupe Royal, Hielslag, Haarlemmer en de Kaatsingzet. Daarnaast kwam de “lokzet” en de vangstelling nog langs. Komende week begint Haykaram met het proefexamen niveau 3 zwart. De cursus niveau 3 zwart gaat overigens wel stapje voor stapje verder in de theorie.

Samenwerking

Sinds 19 oktober vorig jaar is er een samenwerkingsverband gesloten tussen de bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten. Deze samenwerking heeft ondertussen duidelijk zijn vruchten afgeworpen, want de jeugdafdeling die elke woensdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur bivakkeert in de cursusruimte, is daardoor gestegen tot ruim 20 leden.