Nickey en Hermann Loots uit Winschoten geslaagd voor damdiploma

De 16 jarige tweeling Nickey en Hermann Loots  uit Winschoten zijn donderdag 10 augustus geslaagd voor hun damdiploma, namelijk Hermann voor “Wiersma zwart” en Nickey voor “Sijbrands zwart”. Na de coronabeperkingen en schoolstudie zijn Hermann en Nickey weer in de damboeken gedoken en hebben hun basiskennis weer opgepakt.  Onderhand wordt elk vrij uurtje door de tweeling besteedt aan de damsport. Beide spelers zijn lid van Damclub Winschoten en zijn na een intensieve training, vanuit eigen gelederen, volwaardig inzetbaar voor het 2e team van Damclub Winschoten, dat uitkomt in de 2e klasse A van de KNDB.

Wiersma zwart

De cursus “Wiersma zwart” (oftewel niveau 2 zwart) begint met de notatie van de partij en neemt achtereenvolgens de partijopbouw, meerslag, slagkeus, ruilen, doorbreken (offeren), plakken en dreiging onder de loep. Daarnaast komen diverse combinaties langs, waaronder openingscombinaties en de schommelslag. Tevens wordt aandacht besteed aan de partijopbouw, waarbij de nadruk wordt gelegd op het bezetten van strategische velden.

Sijbrands zwart

Het cursusboek “Sijbrands” (niveau 3) omvat o.a. de standaardcombinaties zoals: de Haarlemmer, Coupe Philippe, Kaatsingzet, Hielslag, Coupe Royal, Zetje van Weiss en Coupe Napoleon. Daarnaast gaat de dwangzet, dreiging, staart, vork, stille zet, lokzet, aanvallen, verdedigen, ruilen en het offer de revue passeren. Hier komt ook weer de partijopbouw aan de orde, waarbij tevens de “streefstand” wordt besproken.

Vervolgstudie

Om de damkennis verder uit te breiden, is Hermann gestart met de vervolgcursus “Sijbrands” (deel 3) en Nickey met de cursus “Roozenburg”, oftewel deel 4. Vanaf niveau 2 bestaan de cursusboeken namelijk uit een zogenaamd wit en zwart gedeelte. Daarbij staat de moeilijkheidsgraad van het “zwart” gedeelte op een hoger plan dan het “witte” gedeelte. De daarbij behorende cursusboeken  worden momenteel betrokken van “Damwerkboek voor de jeugdclub” uit Hoogeveen. De Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) is eind vorige eeuw gestart met de lesmappen Van der Wal (1), Wiersma (2), Sijbrands (3), Roozenburg (4), Springer (5) en Hoogland (6). Dit waren in het verleden Nederlandse ex-wereldkampioenen. Elke map had tevens een zogenaamd werkboek, ieder met veel tekst. Daarentegen kent het “Hoogeveen concept” een beknopte uitvoering. Voor de jeugdleider is er dan een mooie taak weggelegd om deze leemte op te vullen. Eventueel met demonstratiebord.

Hoogeveen concept

Om de jeugd beter voor te bereiden in de damsport werd het zogenaamde “Hoogeveen concept” jaren geleden door Damclub Winschoten omarmt. De daarbij behorende cursusboeken van niveau 1 t/m 6 worden door DC Winschoten al sinds jaar en dag aangeschaft. Op de jeugdafdeling van Damclub Winschoten en het onderwijzen op de basisscholen wordt grotendeels gebruik gemaakt van cursusboek 1 en 2. Cursus 1 en 2 herbergen namelijk een goede basis om de damkennis verder uit te breiden met cursusboek 3 en 4. Daarnaast zijn fysieke partijen natuurlijk onontbeerlijk om het damspel beter te beheersen. Daarbij kan de vergaarde theoretische kennis in de praktijk worden toegepast.