3e Scholendamtoernooi gemeente Oldambt

Op 21 en 28 januari 2015 wordt voor de 3e keer het Scholendamtoernooi georganiseerd voor de 22 basisscholen in de gemeente Oldambt. Plaats van handeling is dit keer OBS “De Bouwsteen” in Finsterwolde. Begin 2013 werd voorzichtig gestart in het gebouw van speeltuinvereniging Bovenburen in Winschoten, waarna het dit jaar verhuisde naar OBS “De Tweemaster” in Winschoten. Met dit initiatief, om door de gemeente te trekken, wil de organiserende damclub Winschoten, de scholen meer betrekken bij deze denksport.
Het dammen kan tevens een bijdrage leveren aan een beter concentratievermogen en rekenvaardigheid. Daarnaast heeft het invloed op het omgaan met winst en verlies. Tenslotte bevordert het spelen in een schoolviertal, de teamgeest. Evenals de voorgaande editie wordt het toernooi gesplitst in groep 5/6 en groep 7/8, waarbij de scholen viertallen kunnen afvaardigen. Naar verwachting kunnen sowieso de nrs. 1 en 2 zich plaatsen voor de provinciale titelstrijd in Groningen. Landelijk gezien nemen grofweg een 2500 schoolteams deel aan de voorronden om de NK titel.

Kennismakingslessen
Damclub Winschoten stelt de basisschoolleerlingen in de gelegenheid, zich het dammen eigen te maken, waarbij ze een 4 tal woensdagmiddagen terecht kunnen op de jeugdafdeling van Damclub Winschoten, waar ze tussen 13.00 en 14.00 uur de grondbeginselen van het dammen wordt onderwezen. In eerste instantie komen de spelregels aan de orde. Deze lessen, wordt de leerlingen aangeboden door de damclub. Belangstellenden dienen zich, i.v.m. de voorbereiding, aan te melden via de website www.damclub-winschoten.nl
De deelnemers aan deze kennismakingslessen kunnen na deze “snuffelperiode” in overweging nemen, lid te worden van de jeugdafdeling. Damclub Winschoten speelt hier adequaat op in, door de jeugd daarna een damcursus aan te bieden die opleidt tot het Van der Wal damdiploma.

Persoonlijk Kampioenschap
Na het scholendamtoernooi mag de schooljeugd deelnemen aan het persoonlijk kampioenschap van de gemeente Oldambt op woensdagmiddag 18 februari 2015. Deze titelstrijd vindt plaats in het gebouw van speeltuinvereniging Bovenburen in Winschoten.
Ook nu wordt wederom een scheiding gemaakt tussen groep 5/6 en groep 7/8.

Van der Wal diploma
Na het persoonlijk kampioenschap en de kennismakingslessen kunnen de kinderen lid worden van de jeugdafdeling van Damclub Winschoten. Ze worden dan ondergebracht in de beginnersgroep van 13.00 tot 14.00 uur. In deze groep worden ze in een 20 tal lesuren voorbereid op hun eerste damdiploma, genoemd naar de reeds overleden ex wereld kampioen dammen Jannes van der Wal uit Groningen. Het van der Wal diploma is de eerste in een reeks van 9 damdiploma’s.

Oefenstof KNDB, via Zorn.nl
De Koninklijke Nederlandse Dambond draagt eveneens haar steentje bij, om het dammen onder de basisschoolleerlingen te stimuleren. Het overkoepelend orgaan van dammend Nederland, stelt namelijk gratis oefenmateriaal ter beschikking, om de kinderen in het basisonderwijs op educatieve wijze kennis te laten maken met deze tak van denksport. Er is een leerlingen- en een docentenuitgave, die via Zorn.nl kan worden verkregen. Alleen de portokosten komen voor rekening van de scholen.