4e scholendamtoernooi in Oost Groningen

Het scholendamtoernooi in Oost Groningen gaat 20 en 27 januari volgend jaar haar 4e jaargang in. Wat ooit begon als een bescheiden evenement met basisscholen uit de gemeente Oldambt, worden nu ook alle basisscholen in de gemeente Bellingwedde uitgenodigd. De viertallen strijden in 2 leeftijdscategorieën, namelijk groep 4 t/m 6 de welpen en groep 7/8 de pupillen. Om alle deelnemers goed onder te brengen is gekozen voor de “grote zaal” in het gebouw van SV Bovenburen in Winschoten. Het toernooi omvat 7 ronden “Zwitsers” systeem. D.w.z. dat na elke ronde teams met gelijk aantal punten aan elkaar worden gekoppeld. De 1e ronde vindt plaats volgens loting, waarbij scholen met minimaal 2 teams de eerste ronde tegen elkaar uitkomen. Het z.g. “Zwitsers” systeem wordt tegenwoordig uitgevoerd met de computer, waarbij gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde “toernooimanager”. De nrs. 1 en 2 in elke categorie plaatsen zich voor de provinciale titelstrijd op 20 februari in MFC “De Binding” in Oude Pekela. Daarnaast kunnen de deelnemers op voor de persoonlijke titel. In de tussentijd wordt kinderen de mogelijkheid geboden, theorielessen te volgen op de jeugdafdeling van de organiserende Damclub Winschoten.

De kiem
Het schooldammen vond in 2012 haar oorsprong op een bijeenkomst met het “Huis voor de sport” uit Hoogezand. Deze sessie had als doel kinderen meer te betrekken bij een sport. Naar aanleiding daarvan is Damclub Winschoten gestart met een scholendamtoernooi voor basisscholen in de gemeente Oldambt. Na drie jaar ervaring is besloten tevens alle basisscholen in de gemeente Bellingwedde te betrekken bij dit evenement. De basisscholen in de gemeente Bellingwedde staan in Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde. In de gemeente Oldambt staan de scholen in Drieborg, Bad Nieuweschans, Nieuwolda, Scheemda Westerlee, Heiligerlee, Beerta, Finsterwolde, Oostwold en Winschoten.

Persoonlijk Kampioenschap
In februari 2016 worden alle basisschoolleerlingen uitgenodigd deel te nemen aan het persoonlijk kampioenschap. Ook hier vindt eveneens een splitsing plaats tussen welpen en pupillen. Deze titelstrijd omvat 7 ronden “Zwitsers” systeem die op een woensdagmiddag wordt gepland. Dit persoonlijk kampioenschap is meestal een stimulans door te gaan met de damsport en vervolgens op te gaan voor het Van der Wal diploma. Een ervaren kadergroepje begeleidt de kinderen tijdens de trainingssessie. Daarnaast kan de theorie in praktijk worden gebracht op de vele jeugdtoernooien in Noord Nederland.

SV Bovenburen, start 13.30 uur
De verwachting is dat deze editie veel teams op de been brengt. Daarom is besloten de “grote zaal” van gebouw SV Bovenburen te reserveren om het toernooi af te wikkelen. Tevens is dit een mooie “generale” voor de halve finale pupillen om de Nederlandse titel.
Deze staat namelijk gepland op zaterdag 9 april 2016 ook in het gebouw van SV Bovenburen.
Na rijp beraad is tevens besloten de begintijd te verschuiven naar maximaal 13.30 uur, omwille dat elk team in de gelegenheid wordt gesteld de afstand huis en wedstrijdzaal te overbruggen.

Training
Na drie jaar ervaring en de nodige training zit het jeugddammen in Oost Groningen in de lift.
Speelden het 1e en 2e jaar de scholen nog een bescheiden rol in het vervolgtraject, dit voorjaar wist het welpenteam van OBS De Tweemaster uit Winschoten zelfs een gedeelde derde te bemachtigen in de landelijk finale achter teams uit Wageningen, Groningen en Hoogeveen. Dit resultaat is niet zo verwonderlijk, want alle teamleden van OBS De Tweemaster zitten namelijk op de jeugdafdeling van de damclub, waar de jongelui worden onderwezen in de theorie. Het begint allemaal met het 1e damdiploma genoemd naar de reeds overleden ex wereldkampioen Jannes van der Wal. Dit Van der Waldiploma omvat de grondbeginselen van het dammen. In deze cursus passeren eveneens alle spelregels de revue. De vervolgcursussen gaan stap voor stap verder in de theorie. Op de jeugdafdeling van Damclub Winschoten zitten momenteel 20 kinderen.

Groningse titel
De nrs 1 en 2 van elke leeftijdscategorie mogen zich in het scholendamtoernooi mengen om de provinciale damtitel, de zogenaamde kwart finale van Nederland. Dit toernooi werd sinds jaar en dag afgewerkt in het Jannes van der Wal Denksportcentrum in Groningen. Het bestuur van de Provinciaal Groninger Dambond (PGD) heeft besloten dit seizoen, zaterdag 20 februari 2016, te kiezen voor MFC “De Binding” in Oude Pekela.

Ontwikkeling
De damsport draagt in zekere zin bij in de ontwikkeling van het kind. Daarbij moeten we bijvoorbeeld denken aan; concentratievermogen, omgaan met winst en verlies, vooruit denken, spelen in teamverband.