Dammen op “Adrillen 200” geslaagd

Damclub Winschoten kan terugzien op een geslaagde promotie van het dammen op “Adrillen 200”. Op initiatief van de organisatie mochten een 20 tal sportclubs uit Winschoten zich vrijdag 6 november presenteren in de tent naast de Tramwerkplaats in de Molenstad. De damclub was als vanouds van de partij en bracht van 15.00 tot 21.00 uur de damsport onder de aandacht van het talrijke publiek. Door deze positieve benadering van het dammen, besloten maar liefst 6 liefhebbers lid te worden de damclub. Damclub Winschoten beschikt namelijk over een groep van 8 beginnende senior dammers waardoor nieuwe leden een betere aansluiting kunnen vinden bij deze vereniging. Daarentegen worden de basisschoolleerlingen op de woensdagmiddag onderwezen in het dammen.

IMAG0474 (1)