Ties Willems geslaagd voor Van der Wal damdiploma

Dinsdag 19 november is Ties Willems uit Finsterwolde, in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan in Winschoten, geslaagd voor zijn eerste Van der Wal damdiploma. Na het lidmaatschap bij Damclub Winschoten is Ties Willems begonnen met de damcursus die de grondbeginselen van het dammen behandeld. In eerste instantie passeren de spelregels de revue, dan moeten we denken aan, hoe moet het dambord liggen. Dan hebben we links onder in de hoek een donker vakje. Wit begint altijd en mag slechts één vakje schuin naar voren. Aanraken is zetten. Slaan is verplicht, ook achteruit. Damslag gaat niet voor, men heeft dus de keuze. Meerslag gaat wel voor.

Coupe Turc
Nog een niet onbelangrijke regel is, dat pas na de combinatie de schijven of dam van het bord mogen worden verwijderd. Een mooi voorbeeld hier van is natuurlijk de “Coupe Turc”, oftewel de Turkse slag. Met de aantekening dat je slechts één keer over een schijf of dam mag slaan. Indien je niet meer kunt zetten, of je staat vast is de partij verloren. Uiteraard ook al je geen dam of schijf meer op het bord hebt. Mocht de tegenstander vergeten zijn te slaan dan mag je hem of haar daar op attenderen. Daarnaast wordt in de cursus aandacht besteed aan lichte combinaties en natuurlijk komen de vangstellingen langs. Alvorens met het examen wordt begonnen, komt eerst het “proefexamen” langs. Ties Willems wist beide met goed gevolg af te sluiten. Het diploma werd tenslotte uitgereikt door voorzitter Harrie Molthoop. Ties Willems in ondertussen begonnen met de vervolgcursus die op gaat voor het “Wiersma wit” diploma. Deze cursus gaat stapje voor stapje verder in de theorie.