Dewi Stubbe geslaagd voor Van der Wal damdiploma

De 13 jarige Dewi Stubbe uit Winschoten is dinsdag 10 december, als lid van de plaatselijke damclub, met vlag en wimpel geslaagd voor haar eerste damdiploma, het Van der Wal exemplaar. Dit is het eerste diploma in een reeks van 11. De vervolgcursussen gaan geleidelijk verder in de theorie. Om (nog) beter te leren dammen is het daarnaast natuurlijk verstandig het geleerde in praktijk te brengen met oefenpartijen of deelname aan toernooien.

Start cursus
Met de start van het nieuwe damseizoen is Dewi Stubbe met volle overgave gestart met de Van der Wal damcursus. Deze cursus behandelt eigenlijk de grondbeginselen van het dammen, waarbij in eerste instantie de nadruk ligt op de spelregels. Dan moeten we denken aan: hoe moet het dambord liggen (links onder een donker vakje) Wit begint, waarbij om en om wordt gezet. Je mag slechts één (vrij) vakje schuin naar voren. Aanraken is zetten. Vergeet je tegenstander te slaan dan mag je hem/haar daar op attenderen. Slaan is verplicht, ook achteruit. Damslag gaat niet voor. Je mag kiezen. Daarentegen gaat meerslag wel voor. Een dam mag zowel voor als achteruit. Nog een niet onbelangrijke spelregel is: na de combinatie worden de schijven pas van het bord verwijderd. Een mooi voorbeeld hiervan is de Coup Turc, oftewel de Turkse slag. De partij is verloren indien je geen schijven meer hebt of dat je niet kunt zetten. Wanneer niemand kan winnen is het remise, 1 – 1. Tevens passeren in deze cursus enkele lichte combinaties de revue. Tot slot komen de vangstellingen langs. Stel je hebt 4 dammen tegen één dam, dan is het wel handig, te weten, hoe je dit kunt winnen.

Wiersma wit
Momenteel is Dewi Stubbe begonnen met de vervolgcursus “Wiersma wit”, dat stapje voor stapje verder gaat in de theorie. Daarnaast kan op de damclub het geleerde in praktijk worden gebracht met het spelen van oefenpartijtjes.

Proefexamen
Nadat Dewi Stubbe het Van der Wal theorieboek had doorgenomen kon ze op voor het Van der Wal “proefexamen”. Nadat Dewi Stubbe dit met goed gevolg had afgesloten kon ze op voor het echte examen. Met slechts één klein foutje was ze ruimschoots geslaagd en mocht ze het felbegeerde diploma in ontvangst nemen, uit handen van Harrie Molthoop.