NK (fysiek) dammen voor welpen

De Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) ziet de (dam) toekomst rooskleurig in.
De bond heeft namelijk op voorhand de invitaties voor een fysiek NK in de welpen categorie verstuurd. Alle bij de KNDB aangesloten verenigingen zijn benaderd, hun jongste leden hier op te attenderen. Als alles meezit staat dit fysieke NK in Den Haag gepland op zaterdag 21 augustus. Het streven is dan, om 9 ronden “Zwitsers systeem” af te werken onder een speeltempo van “Fischer 5 minuten + 5 seconden per zet”. Welpen dammers zijn overigens geboren in het jaar 2011 of later, waarbij jongens en meisjes uit komen in een aparte groep. Onder het motto: “meedoen is belangrijker dan winnen” is vanzelfsprekend een beheersing van de spelregels een vereiste en men dient tevens lid te zijn van een damclub die is aangesloten bij de KNDB. Overigens worden de liefhebbers verzocht zich uiterlijk 10 juli aan te melden bij een damvereniging of rechtstreeks bij de KNDB. (kan tevens online)

Corona
De coronamaatregelen van de overheid heeft alle zogenaamde “binnensporten” zoals het dammen duidelijk parten gespeeld. Daar het dammen een echte binnensport betreft, is het (jeugd) ledental bij alle verenigingen drastisch teruggelopen. Normaliter wordt er volop getraind en een “onderlinge” gespeeld bij de eigen vereniging. Daarnaast komen elk seizoen diverse jeugdtoernooien en (halve finales) NK wedstrijden langs met als hoogtepunt het schooldammen. Vooral deze discipline in het basisonderwijs is voor de jongste dammers laagdrempelig gehouden, om zo gemakkelijk de stap naar een damclub te kunnen maken.