Jeugdcategorieën in de damsport

De damjeugd is volgens het reglement van de werelddambond FMJD en de Koninklijke Nederlandse Dambond KNDB, onderverdeeld in 5 leeftijdscategorieën namelijk junioren, aspiranten, pupillen, welpen en benjamins. In het jaar dat een junior 20 jaar wordt, valt hij of zij in de senioren categorie. De senioren betalen derhalve € 35,00/jaar voor het lidmaatschap van de KNDB en loopt van 1 januari t/m 31 december. Daarbij ontvangen alle leden, elk kwartaal “Het Damspel”  met algehele informatie  van jeugd tot senior. Het merendeel van de Nederlandse damclubs die aangesloten zijn bij de KNDB nemen met 1 of meerdere tientallen deel aan de Nationale competitie. Dit seizoen zijn dat er 127 teams, verdeeld over 1 ereklasse, 2 hoofd klasse groepen, 3 eerste klasse groepen en 5 tweede klasse groepen. Elke groep wordt gevormd door 11 of 12 damclubs. De wedstrijden vinden sinds jaar en dag op zaterdag plaats en beginnen altijd om 12.00 uur. Het speeltempo is dit seizoen bepaalt op “Fischer 80+1” D.w.z. 80 basisminuten aangevuld met 1 bonusminuut per zet. Dit kan alleen worden bereikt met behulp van digitale damklokken. Met dit speeltempo zijn de meeste partijen tussen 16.00 en 17.00 uur afgelopen. Tenslotte kun je aan de leden van de KNDB de speelsterkte aflezen in de vorm een rating. Met name de jeugd in Oost Groningen is gebaat bij lid te worden van de KNDB, mede omdat dit kan bijdragen tot een betere damontwikkeling. Vooral in Oost Groningen kan de jeugd niet verder komen dan deelname aan de regionale jeugdtoernooien en schooldammen.

Leeftijdscategorie voor het jaar 2014 KNDB lid
Junioren geboren in 1997. 1996 en 1995 € 25,00/jaar
Aspiranten geboren in 2000, 1999 en 1998 € 20,00/jaar
Pupillen geboren in 2003, 2002 en 2001 € 15,00/jaar
Welpen geboren in 2004, 2005 € 15,00/jaar
Benjamins geboren in 2006 en later