Damclub Winschoten door 50 ledengrens

Damclub Winschoten is na een jarenlange intensieve promotie van de damsport erin geslaagd de 50 ledengrens te doorbreken. Op de ledenlijst prijken momenteel 28 senioren en 23 jeugdleden. Nadat het ledental begin deze eeuw was teruggezakt tot onder de 10 senioren is er bewust voor gekozen, dit aantal op te krikken. Hierbij werden diverse bronnen aangeboord. In 1e instantie werd natuurlijk de media in de arm genomen. Daarna zag het demonstratiebord van 3 bij 3 meter 7 jaar geleden het levenslicht. Vanaf die tijd was de damclub fysiek te zien op diverse evenementen zoals de “Dag van het Park”, “De Groenmarkt” en “Waterbei”. Daarnaast werd periodiek deelgenomen aan de vroegere “Leermarkt” op het Israëlplein voor ’t Rond. Zelfs op de sportinstuif in de sporthal ontbraken de dammers niet. Tenslotte was de damclub enkele keren present op de hobbymarkt van de Allerheiligenmarkt. Daar kwam 6 jaar geleden een eigen website bij. Maar de grootste sprong voorwaarts maakte de club echter eind 2012 met de start van het schooldammen in het basisonderwijs. In samenspraak met het “Huis voor de Sport” uit Hoogezand werd hiertoe de aanzet gegeven. Ook aansluiting bij de KNDB heeft de club geen windeieren gelegd. Zodoende kan de aanstormende jeugd zich tegenwoordig bekwamen op de georganiseerde toernooien van de “Koninklijke”. Als overkoepelend orgaan, heeft “de Bond” alle faciliteiten in huis om dit te bewerkstelligen. Daarnaast is voldoende kader natuurlijk onontbeerlijk. Met dit ledental kan de club zich in Groningen en Drenthe meten met de grotere verenigingen zoals DC Roden/Leek, DTC Hijken, HDC Hoogeveen en Damgenootschap “Het Noorden” uit Groningen.