De leden van DC Winschoten schuiven weer achter de borden

De huidige leden van Damclub Winschoten schuiven voor het nieuwe damseizoen op de eerste dinsdag in september weer achter de borden. Er wordt dan gestart met de onderlinge competitie. Evenals vorig seizoen heeft de club wederom twee lokalen in het gebouw van SV Bovenburen in gebruik. Jakob Pronk verdedigd zijn titel bij de gevorderden en Richard de Rooy bij de beginners. Liefhebbers die op “Koningsdag”, “Dag van het Park” en “Groenmarkt” belangstelling toonden voor de damsport, vormen dan een aparte groep en beginnen kennis te nemen van de spelregels oftewel de grondbeginselen van het dammen.