Demi Peters geslaagd voor Sijbrands damdiploma

Het 11-jarige damtalent Demi Peters uit Bad Nieuweschans is geslaagd voor het Sijbrands damdiploma. Het examen vond plaats in het gebouw van SV Bovenburen in de Rozenstad, waar Damclub Winschoten zetelt. Na de cursus “Sijbrands wit” sloot Demi met goed gevolg het proefexamen af. Daarna slaagde ze met vlag en wimpel voor het diploma, alweer het 4e in een reeks van 11. Via het schooldammen kwam Demi zo’n 1½ jaar geleden in aanraking met de damsport, waarna ze zich aansloot bij de jeugdafdeling van Damclub Winschoten. Zoals gebruikelijk startte ook Demi met de “Van der Wal” cursus, die in grote lijnen de grondbeginselen van het dammen behandelt. Daarna kwam “Wiersma wit/zwart” langs, gevolgd door “Sijbrands wit”. Demi is onderhand begonnen met de 5e cursus “Sijbrands zwart”.