Demi Peters en Janick Lanting uit Bad Nieuweschans naar Centrale Pupillen Training van KNDB

De 12 jarige Demi Peters en de 10 jarige Janick Lanting beide uit Bad Nieuweschans zijn toegelaten tot de Centrale Pupillen Training (CPT) van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB). Zaterdag 13 januari gingen een 30 tal jonge pupillen naar de selectiedag/testdag van de KNDB in Arnhem. Daar werden de talenten onderworpen aan diverse theorievragen, op het niveau van de “Sijbrands” KNDB map, zoals standaardkennis, combineren, voorstellingsvermogen, positiespel en eindspel. Ter afsluiting werd nog een Blitztoernooi gespeeld van 6 ronden “Zwitsers systeem”, met een speeltempo van “Fischer 3 + 2”. Uiteindelijk werden 13 pupillen door de KNDB geselecteerd voor de CPT, zodat deze groep nu uit 24 deelnemers bestaat. De selectiedag was tevens bestemd voor de aspiranten en junioren. Uiteindelijk vinden er voor alle leeftijdscategorieën 6 trainingen per jaar plaats in het Gelderse Huissen, waarbij alle facetten van de theorie wordt besproken. Voor de ontwikkeling van de talenten is het tevens belangrijk om veel partijen op niveau te spelen, zoals deelname aan de halve finale NK pupillen. Daarnaast wil Damclub Winschoten, waar Demi en Janick lid van zijn, graag een tweede 10 tal realiseren voor deelname in de 2e klasse A van de KNDB. De pupillen talenten worden overigens getraind door Meester dammer MF Alex Mathijssen uit Nijmegen.