Jakob Pronk uit Winschoten vijfde bij “Zomerdamtoernooi Friesland”

Donderdag 12 augustus is de laatste en 8e ronde in het “Zomerdamtoernooi Friesland PFDB 2021” afgewerkt in Dorpshuis “Ien en Mien” in Goutum. Grote winnaar werd MF Jan van Dijk uit Ureterp, ondanks de puntendeling tegen Wim van der Molen. Tweede werd Jan Adema uit Leeuwarden en plaatsgenoot Eddy Drost legde beslag op de derde plaats. Douwe Edelenbos uit Sneek werd vierde en Jakob Pronk uit Winschoten schaarde zich met een keurige vijfde plaats onder de prijswinnaars.

Damtoernooi neemt 8 weken in beslag

Het toernooi begon 8 weken geleden met 32 deelnemers, die virtueel in 3 ratinggroepen werden ingedeeld. Met elk week afwisselend 1 ronde in het “Hof van Schoterland” in Mildam en Dorpshuis “Ien en Mien” in Goutum. Het toernooi kende dus 8 ronden “Zwitsers systeem”, onder een speeltempo van “Fischer 40 minuten + 1 minuut per zet”. De ratinggroepen werden als volgt samengesteld: Groep A grofweg voor spelers boven de 1100 KNDB ratingpunten, groep B tussen 900 en 1100 punten en tenslotte groep C tot 900 ratingpunten. De wedstrijdvoorwaarden bepaalden verder dat, om in het eindklassement opgenomen te worden, 6 partijen moesten worden gespeeld. Nadat de laatste wedstrijden waren beëindigd, werd het eindklassement opgemaakt, waarbij de eerste vijf van elke groep in de prijzen vielen.

Oost Groningen

Jakob Pronk uit Winschoten en Han Tuenter uit Westerlee kwamen goed voor de dag.

Jakob Pronk verloor de laatste ronde onnodig van Hans Zondervan, maar kwam in het eindklassement, van de A groep, alsnog tot een keurige 5e plaats in de sterkste groep. Han Tuenter kwam de laatste ronde niet in actie en bezette uiteindelijk de 8e plaats in groep B.

Eindstand
Groep A
1. MF Jan van Dijk Ureterp
2. Jan G. Adema Leeuwarden
3. Eddy Drost Leeuwarden
4. Douwe Edelenbos Sneek
5. Jakob Pronk Winschoten
Groep B
1. Wim van der Molen Heerenveen
2. Martin Boersbroek Nieuwehorne
3. Martin Zijlstra Heerenveen
4. Pieter Dijkstra Britsum
5. John Folkers Steenwijk
6. Gerrit Reitsma Rien
7. Douwe Douma
8. Han Tuenter Westerlee
Groep C
1. Jan Peters Britsum
2. Tabe de Vries Heerenveen
3. Bart Adema Leeuwarden
4. Geert Rozenberg Heerenveen
5. Klaas Mondria Wolvega