Wereldkampioen Roel Boomstra zorgt voor damfestijn in Oost Groningen

Zondag 11 juni was MFC De Binding in Oude Pekela het decor voor een simultaanseance tegen wereldkampioen dammen en Internationaal Grootmeester Roel Boomstra. Deze jubileumeditie is uitgelopen op een daverend succes en mag worden gezien als een algehele promotie van de damsport in Oost Groningen. Aanleiding hiervoor was het 70 jarig jubileum van de Oost Groninger Dambond (OGD). Het bestuur, bestaand uit voorzitter Gerard Tebbenhof, secretaris Bé Brakels, penningmeester Bert Begeman, Algemeen adjunct Harrie Molthoop en lid Jan Starke hadden wereldkampioen Roel Boomstra uit Emmen gecontracteerd voor deze simultaan tegen 43 enthousiaste leden van de OGD. De deelnemers kwamen van de 6 aangesloten damverenigingen bij de OGD, namelijk DVK Groningen, DC Veendam, DC Pekela, DC Rhederbrug, DC Meeden en DC Winschoten. Om klokslag 10.00 uur begon Roel Boomstra aan deze marathon wedstrijd die bijna 6 uur in beslag nam. Zoals gebruikelijk hanteerde Roel in deze simultaan de witte schijven. Na het optrekken van de kruitdampen wisten drie Winschoters een positief resultaat neer te zetten, namelijk de 12 jarige Cayn Nomden en de 49 jarige Jakob Pronk kwamen tot een puntendeling. Alleen Geert Lubberink (66) wist zijn partij te winnen. Met een verrassende schijfwinst legde Geert de basis voor de latere overwinning. De 9 jeugdspelers van Damclub Winschoten, uitgedost in de club poloshirtjes, kwamen tot goed opgezette partijen, waarbij Edo Edens uit Nieuw Beerta, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans en plaatsgenoot Demi Peters zelfs een dam tegen Roel wisten te behalen. Uiteindelijk moest het trio capituleren. Met dit resultaat behaalde Roel Boomstra een scoringspercentage van ruim 95%.

Jubileumeditie
Bij de oprichting van de Oost Groninger Dambond op 18 november 1946 schreven zich maar liefst 16 damverenigingen in. Dat waren DCB Beerta, DC Blijham, DDS Finsterwolde,
DC Heiligerlee, DVK Midwolda, TOG Onstwedde, DC Oude Pekela, DOS Oude Schans,
DC Rhederweg, DC Scheemda, TOG Tange-Alteveer, DC Veelerveen, VEC Vlagtwedde,
DC Vriescheloo, DINDUA Winschoten en WDG Winschoten. Dat was in een tijd zonder computer en televisie. Echter de laatste decennia leidt de OGD een enigszins kwakkelend bestaan met een teruglopend ledenaantal. Niettemin is in de aanloop naar dit evenement in de media en bij de aangesloten verenigingen veel aandacht besteed aan deze simultaanseance. Dit heeft reeds 9 nieuwe (jeugd)leden opgeleverd, allen van Damclub Winschoten. Hiermee heeft de OGD een start gemaakt met een jeugdafdeling. Ondanks dat deze tak nog in de kinderschoenen staat, geeft Damclub Pekela te kennen, na het zomerreces ook het jeugddammen te willen oppakken. Bij de 6 overgebleven OGD damclubs, staan nu zo’n 85 dammers op de ledenlijsten. Dat zijn DVK Groningen,
DC Meeden, DC Pekela, DC Rhederweg, DC Veendam en DC Winschoten. Hierbij spelen de clubs in competitieverband met viertallen in hoofd- en 1e klasse. De hoofdklasse bestaat derhalve uit Rhederweg, Veendam, DVK Groningen en Meeden. De 1e klasse wordt gevormd door Pekela, Meeden 2, Veendam 2 en Winschoten.

Deelnemers
De 43 afgevaardigden kwamen van De Vriendenkring (DVK) Groningen (2) Damclub Rhederweg (5) Damclub Pekela (6) Damclub Meeden (4) Damclub Veendam (4) en Damclub Winschoten (23 leden, waaronder 14 senioren) In eerste instantie gingen de deelnemers uiteraard voor een leuke partij achter het bord zitten, met in het achterhoofd hoe lang houdt je stand tegen de wereldkampioen. Qua bedenktijd heb je voor de eerste 25 á 35 zetten zo’n 5 minuten per zet tot je beschikking, want indien Roel, na een rondje, weer bij het bord verschijnt moet er gezet worden. Maar naarmate de simultaan vordert en partijen zijn beëindigd, komt Roel uiteraard frequenter langs. De deelnemers aan deze seance hadden dus ruim de tijd om goede zetten te bedenken, daarentegen spendeerde Roel gemiddeld zo’n 8½ minuut voor elke partij. Tevens mocht deze simultaanseance zich verheugen in een grote publieke belangstelling, met name het thuisfront van de jeugdspelers was goed vertegenwoordigd. Vooral de jeugdige spelers genoten met volle teugen van deze discipline in de damsport en waren geruime tijd aan het bord gekluisterd. Deze constructie stimuleert je namelijk tot nadenken. In de voorlopige evaluatie blijkt de uitnodiging van de jeugdspelers een schot in roos. Door de jaren heen is deze discipline in de damsport uitermate geschikt als “kijkspel”. Alle deelnemers en bezoekers reageerden daarom positief op deze happening en konden terugzien op een geslaagde dag. Daarnaast had Roel Boomstra zaterdag 10 juni in het Nationaal Denksport Centrum in Utrecht tussendoor nog even zijn Nederlandse sneldamtitel geprolongeerd. Kortom iedereen kan terugzien op een geslaagd evenement en is de damsport in Oost Groningen klaar voor de toekomst.

KNDB
Damclub Winschoten is de enigste damclub in Oost Groningen die, naast OGD lid, tevens aangesloten is bij de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) en vult hiermee in de ogen van de Koninklijke de “blinde vlek” op in Oost Groningen. Winschoten neemt met één viertal deel in de 1e klasse van de OGD. Bij de KNDB komt Winschoten met een tiental uit de 1e klasse A van de Nationale Competitie, waar landelijk 120 teams staan ingeschreven. Bij de OGD worden de wedstrijden afgewerkt op de clubavond van de “thuisclub”, bij de KNDB daarentegen staan deze gepland op de zaterdagen en beginnen klokslag 12.00 uur.

Beginners
Zoals bij elke sport gebruikelijk is, heeft Damclub Winschoten ook een groep in het leven geroepen voor de beginnende (senior) dammer. Hieraan bestaat duidelijk behoefte. In deze groep worden allereerst de beginselen van het dammen onder de loep genomen. Daarnaast begint elke clubavond met een begrijpelijke uitleg van de theorie. Hierbij is de damclub goed geoutilleerd met een heus TV scherm en samen met de bijbehorende laptop wordt iedereen betrokken bij het damspel. Tevens kan de theorie in praktijk gebracht worden door partijen tegen een speler van eigen sterkte af te werken. De begeleiding van de beginners wordt hierbij verzorgd door Harrie Molthoop. Daarnaast worden de leden in de gelegenheid gesteld een diploma te behalen en dan te beginnen met de Van der Wal cursus dat de grondbeginselen van het dammen behandeld. Uiteraard kunnen de liefhebbers opgaan voor een vervolgcursus.

Jeugddammen
De jeugd komt grotendeels via het scholendammen in aanraking met de damsport. Damclub Winschoten speelt daar op in, door de kinderen op de woensdagmiddag in het gebouw van SV Bovenburen op de jeugdafdeling van de damclub mee te nemen in de theorie. Gewoon een partijtje spelen tegen leeftijdsgenoten is eveneens van eminent belang. De kinderen worden sowieso voorbereidt op het behalen van een damdiploma. Daarnaast zijn landelijk zo’n 15 tot 20 jeugdtoernooien per seizoen gepland, inclusief ½ finales om de jeugd NK titels. Deze toernooien zijn mede belangrijk voor een goede ontwikkeling. Tenslotte kan men mede door de voortschrijdende technologie, tegenwoordig eveneens via de computer of tablet de damsport beoefenen. Dat kan via DamZ! en dan met name bij “dammentor” is deze broodnodige theorie op diverse niveaus te beoefenen.